Mapa Tu było Tu stało – zawiera warszawskie budynki o charakterze zabytkowym, które zostały wyburzone lub przekształcone po 1989 r.

Dokumentujemy i popularyzujemy te obiekty, które były cenne ze względu na swoją wartość artystyczną bądź historyczną, jak i te, których walorów należy upatrywać w ich społecznym wymiarze – w sposób szczególny utrwaliły się w pamięci warszawiaków i często współtworzyły kulturowy kontekst stanowiąc o charakterze danego miejsca.

Prezentowane na mapie obiekty są różnorodne, zarówno pod względem czasu powstania (najstarszy pochodzi z 1860 r, a najmłodszy z lat 80. XX w.), stylistyki (są wśród nich zarówno budynki prezentujące historyzm w architekturze jak i obiekty modernistyczne) jak i charakteru oraz funkcji jakie pełniły (użyteczności publicznej, poprzemysłowe, sportowe, mieszkalne).

Obiekty, które znalazły się na mapie zostały podzielone na wyburzone (zniknęły na trwałe z przestrzeni miasta), i przekształcone. Te ostatnie to zarówno pozytywne przykłady modernizacji, rewitalizacji bądź remontu obiektu (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, kino Iluzjon) jak i negatywne, które doprowadziły do utraty wartości zabytkowych obiektów bądź przestrzeni (Bar “Wenecja”, Pasaż Wiecha, Cedet).

Mapa wizualizuje problemy przestrzennego kształtowania Warszawy, ukazuje zmiany, jakie zachodzą od przeszło 25 lat w tkance i strukturze przestrzennej Warszawy.

Supersam, willa Granzowa, pawilon Chemia, Parowozownia i inne... Wciąż czekamy na zgłoszenia kolejnych wyburzonych i zagrożonych obiektów.

Projekt autorstwa czeskich architektów powstał pod koniec l. 60, ale budowa obiektu trwała prawie 20 lat. Firma CIECH przeprowadziła się do ukończonego budynku w 1991 r. Budynek posiadał niezwykłą formę przypominającą odwróconą...

Wybudowany w latach 1960-62 wg projektu Jerzego Hryniewieckiego, Macieja Krasińskiego i Ewy Krasińskiej. Autorem konstrukcji obiektu był Wacław Zalewski, Stanisław Kuś i Andrzej Żórawski. Dekorację malarską wykonali: Gabriel Rechowicz i...

Jest to jeden z zespołu obiektów Ściany Wschodniej ulicy Marszałkowskiej. W 1958 roku konkurs na projekt całego założenia wygrał Zbigniew Karpiński i Jan Klewin. W ramach tego założenia „Sezam” został wzniesiony w 1969 roku,...

Wybudowany w latach 1954-1955 w rekordowym tempie 11 miesięcy. Jego pełna nazwa brzmiała Stadion Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego (22 lipiec). Zaprojektowany przez zespół architektów: Jerzego Hryniewieckiego, Jerzego Sołtana i...

Zbudowana w latach 1909-1911, z czerwonej cegły, prezentowała typową architekturę fabryczną. Wyburzona w 2005 r. pod nowy blok mieszkalny.

Wybudowany w latach 1848–1851 jako Fort Siergieja na rozkaz cara Mikołaja I, przebudowywany w l. 60. i 70. XIX w. Wraz z innymi systemami fortów spełniał funkcję militarną, a także więzienną. W 1921 r. nadano mu polską nazwę Fortu...

Klasycystyczny gmach wybudowany w latach 1911–1914 według projektu Alfonsa Graviera, dzięki ofiarności Eugenii Kierbedziowej, przebudowany został według projektu Bohdana Pniewskiego w 1934 r. Po wojnie odremontowany i nadbudowany. Z czasem...

Właścicielem fabryki, a także autorem jej projektu, był przedsiębiorca i inżynier Szymon Landau. Produkowano tu koronki i tasiemki. Zabudowania fabryczne murowane z cegły ceramicznej pochodzą z lat 1911–1912. Po wojnie mieściły się tu...

Muzeum otwarto 31 lipca 2004 r., w 60. rocznicę wybuchu powstania. Na ten cel zaadaptowano budynki d. Elektrowni Tramwajowej na Woli. Zespół obiektów powstawał w latach 1905–1908 według projektu Jana Lenartowicza w stylu neoromańskim....

Powstała ok. 1912 r. W czasie II wojny światowej została nieznacznie uszkodzony. Po wojnie z kamienicy skuto z elewacji dekorację stiukową. Do 2004 r. budynek był zamieszkany, po wysiedleniu mieszkańców stopniowo niszczał. Kamienica słynęła...

Browar powstał w 1846 r. - jego właścicielami byli Konstanty Schiele oraz Błażej Haberbusch (do 1866 r. należał też do Henryka Klawego, którego udziały zostały spłacone). Firma słynęła z wyrobu różnego rodzaju piw eksportowanych w...

Zespół fabryczny, powstał na początku XX wieku. Składał się na niego główny budynek produkcyjny z ceglanym kominem oraz budynek biurowy. Od 1921 r. mieściła się tu wytwórnia przewodów i podzespołów elektrycznych...

Powstała ok. 1900 r. Willa wybudowana w stylu eklektycznym z charakterystyczną, neogotycką wieżyczką. Wyburzona w 2010 r.

Budynek powstał w latach 1891-1900. Był to przykład prowincjonalnej architektury eklektycznej. Obecnie na jej miejscu znajduje się nowa plebania.

Powstała w 1911 r. w pierwszym okresie zabudowy w miejscowości letniskowej Wawer, fundatorem willi była rodzina Gosławskich. Willa stylem, zwanym „otwockim” lub „świdermajerem”, nawiązywała do drewnianego budownictwa okolic...

Wybudowana w 1937 r. dla rodziny znanych warszawskich garbarzy – Weiglów. Willa, z elementami neorenesansowymi i neogotyckimi, nawiązywała formą architektoniczną do domów angielskich miast ogrodów: Letchworth, Hampstead,...

Wybudowana w 1929 r. dla Leokadii Piecyk przez nieznanego architekta. Willa posiada cechy stylowe charakterystyczne dla letniskowej zabudowy Wawra w tym czasie – zwane “świdermajerem” lub stylem “otwockim”. Był to typ...

W 1866 roku otwarto przy ulicy Kijowskiej stację Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej. Po I wojnie światowej stacja otrzymała nazwę Warszawa Wschodnia. W 1933 roku została częściowo przebudowana z czołowej na przelotową i połączona linią...

Budynek wybudowany w l. 1979-82 prezentował architekturę typową dla biurowego budownictwa Polski Ludowej końca lat 70. Posiadał ramową konstrukcję żelbetową. Hala główna przemysłowa została wybudowana w l. 1982-83. PCO było państwowym...

Modernistyczna willa została zaprojektowana przez Franciszka Piaścika w 1938 r. dla rodziny Bujaków. Została wpisana do ewidencji zabytków. Mimo iż inwestor otrzymał zgodę na rozbudowę obiektu w kierunku ogrodu, willa została...