Krakowskie Przedmieście to jeden z najstarszych traktów prowadzących do starej Warszawy od strony Jazdowa i Czerska. Od średniowiecza ulica uległa wielu zmianom. Największa z nich dokonana w 1865 roku polegała na rozbiórce bloku...

Jednym z miejsc gdzie udokumentowane zostały, zgodnie z tytułem serii zdjęć z 1947 roku „Wagary wśród ruin Warszawy” jest plac Krasińskich. Najbardziej oczywistym miejscem do pamiątkowej fotografii był pomnik Jana...

Powstanie Pałacu Kultury wraz z jego najbliższym otoczeniem zmieniło układ ulic w Śródmieściu. Zlikwidowano fragmenty śródmiejskich ulic: Chmielnej i Złotej. Przestała istnieć ulica Wielka. Poza istniejącymi Marszałkowską i Alejami...

„Wagary wśród ruin Warszawy” taki tytuł dostała seria zdjęć wykonana w 1947 roku. Jednym z miejsc gdzie pojawili się wagarowicze był obecny plac Powstańców Warszawy i ulica Warecka. W latach 1823-26 wytyczono kosztem...

Zdjęcie ze zbiorów pana Andrzeja Świerczewskiego przenosi nas w czasie na teren przedwojennego Żoliborza. Warszawa po I wojnie światowej odczuwała brak mieszkań. Próbą rozwiązania tego problemu ze strony władz państwowych było...

Eksperymentowanie nie zawsze przynosi zamierzone efekty. Jest tak również w budownictwie, gdzie szuka się nowych technologii mających ułatwić i przyspieszyć budowę domu. Takim pomysłem, który próbowano wprowadzić w życie była...

Zdjęcie z lat 1973-74 wykonane z Pałacu Kultury prezentuje budowę Dworca Centralnego. Na budowę stacji w obecnym miejscu wpływ miała budowa Pałacu Kultury. Wówczas zdecydowano, że w miejscu przedwojennej Warszawy Głównej powstanie...

Przez ponad 30 lat jednym z symboli Warszawy był widok „Nike” czyli Pomnika Bohaterów Warszawy 1939 – 1945 na tle elewacji frontowej Teatru Wielkiego. Zdjęcie przedstawia pomnik wkrótce po jego odsłonięciu w 1965...

Historia Warszawy jest związana od samego początku z historią zamku najpierw książęcego, a następnie królewskiego. Najstarsza część zamku to wieża Grodzka z XIV wieku oraz nieco młodszy jest Dwór Wielki, który był siedzibą...

Wybudowany w latach: 1954-1955 r. w rekordowym tempie 11 miesięcy. Jego pełna nazwa brzmiała Stadion Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego (22 lipca). Zaprojektowany przez zespół architektów: Jerzego Hryniewieckiego, Jerzego Sołtana i...

Pierwsza kolonia osiedla Rakowiec powstała w latach 30. XX wieku według projektu Szymona i Heleny Syrkusów. Kolejne bloki zbudowano po 1958 roku według projektów Zofii i Oskara Hansenów oraz Zasława Malickiego i Mariana...

Zespół zaprojektowany w 1954 r. realizowany był w dwóch kolejnych etapach w l. 1956–1972, przez specjalnie w tym celu stworzony zespół w składzie: Jerzy Sołtan, Zbigniew Ihnatowicz (architektura), Wojciech Fangor...

Ulica Chłodna była do 1944 roku jedną z ważniejszych ulic Warszawy. Kiedyś razem z późniejszą ulicą Wolską zapewniała dojazd z Warszawy do Wsi Wola. Po 1713 roku została włączona do projektu Osi Saskiej. Początkowy odcinek otrzymał jednolitą...

W 1930 roku przy ul. Krypskiej umieszczono bursę – sierociniec im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Sierotami po Poległych Wojskowych i Dziećmi Inwalidów. Bursa mogła przyjąć 90 wychowanków w...

Zaprojektowana w 1905-1908 r. przez Juliusza Dzierżanowskiego, powstała na terenie dawnego folwarku Koszyki. Wspaniałą dekorację rzeźbiarską wykonał Zygmunt Otto – nawiązując do stylu art nouveau. Hala posiadała nowoczesną konstrukcję –...

Wybudowany w 1949 r., budynek prezentował ciekawy przykład zabudowy przemysłowej w stylu uproszczonego modernizmu. Były to największe zakłady odzieżowe w Polsce Ludowej. W PRL ubiory z tą metką były towarem luksusowym. Zakład zburzono w 2006 r.

Wybudowane w stylu modernistycznym w latach 1949-50 wg projektu Kazimierza Marczewskiego i Stefana Putowskiego. Było jednym z najnowocześniejszych kin PRL. Słynne przede wszystkim z legendarnego zdjęcia Chrisa Niedenthala, wykonanego w czasie stanu...

Zespół filtrów powolnych, pomp i magazynów wody budowany był od roku 1881. Najstarsze obiekty zostały zlokalizowane pomiędzy ulicami: Koszykową, Raszyńską, Nowowiejską i Suchą (Krzywickiego). Wieża powstała w latach 1885-86,...

Wybudowane w latach 1956 – 1960, wg projektu Zygmunta Stępińskiego. Surowa bryła modernistycznego kina kontrastowała z kolorowymi mozaikami umieszczonymi wewnątrz budynku. Odbywały się tu słynne imprezy kinowe, m.in. Konfrontacje i Warszawski...

Modernistyczne osiedle zaprojektowane w 1961 r. przez zespół w składzie: Jerzy Czyż, Jan Furman, Andrzej Skopiński. Obejmuje ono teren: od Ogrodu Saskiego do ulicy Żelaznej oraz od ulicy Prostej do Chłodnej.W latach 1713-48 teren osiedla...