„Wagary wśród ruin Warszawy” taki tytuł dostała seria zdjęć wykonana w 1947 roku. Jednym z miejsc gdzie pojawili się wagarowicze był obecny plac Powstańców Warszawy i ulica Warecka. W latach 1823-26 wytyczono kosztem...

Zdjęcie ze zbiorów pana Andrzeja Świerczewskiego przenosi nas w czasie na teren przedwojennego Żoliborza. Warszawa po I wojnie światowej odczuwała brak mieszkań. Próbą rozwiązania tego problemu ze strony władz państwowych było...

Eksperymentowanie nie zawsze przynosi zamierzone efekty. Jest tak również w budownictwie, gdzie szuka się nowych technologii mających ułatwić i przyspieszyć budowę domu. Takim pomysłem, który próbowano wprowadzić w życie była...

Zdjęcie z lat 1973-74 wykonane z Pałacu Kultury prezentuje budowę Dworca Centralnego. Na budowę stacji w obecnym miejscu wpływ miała budowa Pałacu Kultury. Wówczas zdecydowano, że w miejscu przedwojennej Warszawy Głównej powstanie...

Przez ponad 30 lat jednym z symboli Warszawy był widok „Nike” czyli Pomnika Bohaterów Warszawy 1939 – 1945 na tle elewacji frontowej Teatru Wielkiego. Zdjęcie przedstawia pomnik wkrótce po jego odsłonięciu w 1965...

Historia Warszawy jest związana od samego początku z historią zamku najpierw książęcego, a następnie królewskiego. Najstarsza część zamku to wieża Grodzka z XIV wieku oraz nieco młodszy jest Dwór Wielki, który był siedzibą...

Wybudowany w latach: 1954-1955 r. w rekordowym tempie 11 miesięcy. Jego pełna nazwa brzmiała Stadion Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego (22 lipca). Zaprojektowany przez zespół architektów: Jerzego Hryniewieckiego, Jerzego Sołtana i...

Pierwsza kolonia osiedla Rakowiec powstała w latach 30. XX wieku według projektu Szymona i Heleny Syrkusów. Kolejne bloki zbudowano po 1958 roku według projektów Zofii i Oskara Hansenów oraz Zasława Malickiego i Mariana...

Zespół zaprojektowany w 1954 r. realizowany był w dwóch kolejnych etapach w l. 1956–1972, przez specjalnie w tym celu stworzony zespół w składzie: Jerzy Sołtan, Zbigniew Ihnatowicz (architektura), Wojciech Fangor...

Zaprojektowana w 1905-1908 r. przez Juliusza Dzierżanowskiego, powstała na terenie dawnego folwarku Koszyki. Wspaniałą dekorację rzeźbiarską wykonał Zygmunt Otto – nawiązując do stylu art nouveau. Hala posiadała nowoczesną konstrukcję –...

Wybudowany w 1949 r., budynek prezentował ciekawy przykład zabudowy przemysłowej w stylu uproszczonego modernizmu. Były to największe zakłady odzieżowe w Polsce Ludowej. W PRL ubiory z tą metką były towarem luksusowym. Zakład zburzono w 2006 r.

Wybudowane w stylu modernistycznym w latach 1949-50 wg projektu Kazimierza Marczewskiego i Stefana Putowskiego. Było jednym z najnowocześniejszych kin PRL. Słynne przede wszystkim z legendarnego zdjęcia Chrisa Niedenthala, wykonanego w czasie stanu...

Zespół filtrów powolnych, pomp i magazynów wody budowany był od roku 1881. Najstarsze obiekty zostały zlokalizowane pomiędzy ulicami: Koszykową, Raszyńską, Nowowiejską i Suchą (Krzywickiego). Wieża powstała w latach 1885-86,...

Wybudowane w latach 1956 – 1960, wg projektu Zygmunta Stępińskiego. Surowa bryła modernistycznego kina kontrastowała z kolorowymi mozaikami umieszczonymi wewnątrz budynku. Odbywały się tu słynne imprezy kinowe, m.in. Konfrontacje i Warszawski...

Modernistyczne osiedle zaprojektowane w 1961 r. przez zespół w składzie: Jerzy Czyż, Jan Furman, Andrzej Skopiński. Obejmuje ono teren: od Ogrodu Saskiego do ulicy Żelaznej oraz od ulicy Prostej do Chłodnej.W latach 1713-48 teren osiedla...

Plac zaprojektowany jako centralna część założenia Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (MDM). Powstał w latach 1950-52 poprzez poszerzenie Marszałkowskiej, począwszy od posesji numer 40 i 53, aż do skrzyżowania z Piękną. Wyznaczenie placu było...

Budynek wchodzący w skład zespołu "Ściany Wschodniej" zaprojektował Zbigniew Wacławek. Budowę prowadzono od 1965 do 1970 roku. Nazwę kina wybrali w plebiscycie czytelnicy Expressu Wieczornego. Otwarcie kina odbyło się 24 października 1970 roku....

W 1922 roku rozpoczęto budowę Transatlantyckiej Stacji Radiotelegraficznej. Maszty antenowe zmontowało Towarzystwo Przemysłu Metalowego K. Rudzki i S-ka. W Babicach ulokowano ośrodek nadawczy złożony z anteny, nadajnika, elektrowni i...

Zbudowany w latach 60. XX wieku był siedzibą redakcji kilku czasopism w tym Ekspresu Wieczornego i Przeglądu Sportowego.

Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka (ZRK) oznaczone również skrótem T-3 powstały w latach 1949-51 na podstawie projektu J. Krupskiego. ZRK produkowały aparaty radiowe następnie magnetofony szpulowe i kasetowe. Produkcja w zakładach...