Opis miejsca

Krakowskie Przedmieście to jeden z najstarszych traktów prowadzących do starej Warszawy od strony Jazdowa i Czerska. Od średniowiecza ulica uległa wielu zmianom. Największa z nich dokonana w 1865 roku polegała na rozbiórce bloku zabudowy dzielącego ulicę na Wąskie i Szerokie Krakowskie Przedmieście. W ich miejscu urządzono skwer, na którym umieszczono fontannę. Po 33 latach miejsce fontanny przeniesionej na plac Bankowy (obecnie znajduje na skwerze przed kinem „Muranów”) zajął pomnik Adama Mickiewicza odsłonięty 24 grudnia 1898 roku. Zniszczony w 1944 roku pomnik odtworzono i uroczyście odsłonięto 28 stycznia 1950 roku. Wypalona bądź zburzona była też zabudowa ulicy. Po odbudowie z założenia mającej odtworzyć wygląd zabudowy z XVIII wieku Krakowskie Przedmieście wygląda inaczej niż przed wojną. Mimo to, co można zobaczyć na zdjęciach pani Aldona Szpejn, aż do początków tego stulecia zachowały się słupy przedwojennych latarni. W latach 60. zostały pozbawione ozdób, wymieniono oprawy oświetleniowe na współczesne. W tym samym czasie jezdnię pokryto nawierzchnią asfaltową, pod którą zachował się dawny bruk z torowiskiem tramwajowym. Obecnie po przebudowie z lat 2006-2008 ulica wygląda zupełnie inaczej zdjęcia z lat 70. i 80. są takim samym obrazem kolejnego etapu historii Krakowskiego Przedmieścia jak zdjęcia z XIX wieku czy obrazy Canaletta.