Opis miejsca

"Moja mama tuż przed wybuchem wojny i w czasie wojny w pierwszych latach uczyła się w szkole, w tzw. handlówce. Ta szkoła przetrwała i mogła w czasie wojny funkcjonować, bo była szkołą zawodową. Licea polikwidowano, a Niemcy pozwolili szkołom zawodowym funkcjonować.

To jest poświęcenie sztandaru PCK, to musi być jeszcze przed wojną, bo wisi portret prezydenta."

-Anna Skarżyńska 

Audio

Anna Skarżyńska / Społeczne Archiwum Warszawy