Poczytaj

W 2019 roku w Warszawie dobiegły końca dwie znaczące inwestycje, nadające nowe funkcje i w dużym stopniu nowe formy obiektom poprzemysłowym. Ale dawanie drugiego życia budynkom nie sprowadza się do modernizacji fabryk. Ma też inne oblicza.

Prace w Społecznym Archiwum Warszawy trwają. Intensywnie opracowujemy zbiory, które trafiły do nas w tym roku. To ok. 250 fotografii pochodzących z prywatnych kolekcji i jednocześnie dokumentujących przestrzeń...

"Moje Miasto Warszawa" - zapraszamy na piątą edycję rodzinnych warsztatów. Zaplanowaliśmy piętnaście bezpłatnych spotkań, dzięki którym dzieci i rodzice poznają swoje miasto. W tej edycji uczestnicy...

Przepisy prawne określające wymagania w dziedzinie ochrony dóbr kultury współczesnej, zawiera Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.).

Przez całych 175 lat historii kolei w Warszawie takiej dokładnie nazwy jak w tytule nigdy nie zastosowano. Różne tymczasowe obiekty przez wiele lat jednak służyły, służą i służyć będą pasażerom korzystającym z usług kolei w stolicy....