Poczytaj

Pierwsze miesiące roku są okazją do przypomnienia i podsumowania tego co wydarzyło się w Warszawie w roku poprzednim. Wybrane wydarzenia podzieliliśmy na dwie kategorie: Warszawa Płacze i Warszawa Skacze. W poprzedniej części przedstawiliśmy...

Zapraszamy na kontynuację wyjątkowego cyklu spacerów architektonicznych. Na warszawską architekturę spojrzymy z niecodziennej perspektywy - jej budulca. Architektura nigdy nie powstawała w oderwaniu od możliwości lokalnego pozyskania...

Początek roku to czas podsumowań roku poprzedniego. Jest to okazja do przypomnienia tego co wydarzyło się w Warszawie w roku poprzednim. Wybrane wydarzenia podzieliliśmy na dwie kategorie. Poniżej przedstawiamy kategorię “Warszawa...

Przepisy prawne określające wymagania w dziedzinie ochrony dóbr kultury współczesnej, zawiera Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.).

Cykl wolskich spacerów i wycieczek od lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy. Co roku proponujemy różnorodny program o wybranej tematyce. Po Woli do woli to nie tylko piesze wycieczki po miejscach znanych,...