Poczytaj

Pierwsze miesiące roku są okazją do przypomnienia i podsumowania tego co wydarzyło się w Warszawie w roku poprzednim. Wybrane wydarzenia podzieliliśmy na dwie kategorie: Warszawa Płacze i Warszawa Skacze. W poprzedniej części przedstawiliśmy...

Ponad 7 000 fotografii Warszawy i około 50 wywiadów ze świadkami historii - tak przedstawia się aktualny zasób Społecznego Archiwum Warszawy, który stale się powiększa.

Początek roku to czas podsumowań roku poprzedniego. Jest to okazja do przypomnienia tego co wydarzyło się w Warszawie w roku poprzednim. Wybrane wydarzenia podzieliliśmy na dwie kategorie. Poniżej przedstawiamy kategorię “Warszawa...

Przepisy prawne określające wymagania w dziedzinie ochrony dóbr kultury współczesnej, zawiera Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.).

Nie wszyscy wiedzą, że plac Konstytucji – znany przede wszystkim jako reprezentacyjne dzieło socrealizmu szykowane na wielotysięczne manifestacje – miał być w zamyśle jego projektantów gwarnym „salonem miejskim”....