Poczytaj

Forma ornamentu przyporządkowuje budynek do określonego stylu, jest środkiem wyrazu architektury. Modernizm powstał jako sprzeciw wobec nadmiaru ozdób, które przepełniały cały XIX wiek. Ówczesne historyzujące neostyle stosowały...

Piąta edycja serii warsztatów Moje Miasto Warszawa trwa. Podczas części jesiennej w rodzinnych grupach zajmowaliśmy się m.in. warszawskimi legendami i miejską komunikacją, dokładnie poznawaliśmy...

Prace w Społecznym Archiwum Warszawy trwają. Intensywnie opracowujemy zbiory, które trafiły do nas w tym roku. To ok. 250 fotografii pochodzących z prywatnych kolekcji i jednocześnie dokumentujących przestrzeń...

Świdermajery – charakterystyczne, zachwycające lekką konstrukcją i detalami, idealnie wpisujące się w sosnowy krajobraz linii otwockiej budynki do dziś są wizytówką Otwocka, Józefowa oraz dawnych...

Przepisy prawne określające wymagania w dziedzinie ochrony dóbr kultury współczesnej, zawiera Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.).