Poczytaj

Spacery, wycieczki rowerowe, gra miejska i przejazd kultowym „ogórkiem”. Chodźcie na Wolę!W tym roku Wolę zwiedzać będzie można pieszo, rowerem i „ogórkiem”. Jedenasta edycja „Po Woli do woli”...

Piąta edycja serii warsztatów Moje Miasto Warszawa trwa. Podczas części jesiennej w rodzinnych grupach zajmowaliśmy się m.in. warszawskimi legendami i miejską komunikacją, dokładnie poznawaliśmy...

Przepisy prawne określające wymagania w dziedzinie ochrony dóbr kultury współczesnej, zawiera Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.).

Prace w Społecznym Archiwum Warszawy trwają. Intensywnie opracowujemy zbiory, które trafiły do nas w tym roku. To ok. 250 fotografii pochodzących z prywatnych kolekcji i jednocześnie dokumentujących przestrzeń...