Poczytaj

Dziesięciolecie trwa! Dołączcie do akcji i zobaczcie specjalny film Zachęcamy Was do wspólnego celebrowania urodzin Tu było, tu stało w jedyny słuszny sposób: z Warszawą na pierwszym planie. Kochamy...

Spacery, wycieczki rowerowe, gra miejska i przejazd kultowym „ogórkiem”. Chodźcie na Wolę!W tym roku Wolę zwiedzać będzie można pieszo, rowerem i „ogórkiem”. Jedenasta edycja „Po Woli do woli”...

Przepisy prawne określające wymagania w dziedzinie ochrony dóbr kultury współczesnej, zawiera Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.).

Forma ornamentu przyporządkowuje budynek do określonego stylu, jest środkiem wyrazu architektury. Modernizm powstał jako sprzeciw wobec nadmiaru ozdób, które przepełniały cały XIX wiek. Ówczesne...