Poczytaj

Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie to jeden z ciekawszych obiektów użyteczności publicznej zbudowanych w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym. W budynku, który w 2021 roku obchodził swoje 90. urodziny, spotykają się...

Razem z Muzeum Warszawy rozpoczynamy zbiórkę amatorskich fotografii Warszawy zlat 90. XX wieku. Celem akcji jest ekspozycja wybranych obiektów: zdjęć, albumów, pocztówek czyslajdów nawystawie...

Zapraszamy na nową serię bezpłatnych zajęć dla najmłodszych i ich rodziców Poznajcie z nami zieloną stronę Warszawy! Zapraszamy na serię bezpłatnych warsztatów dla dzieci i rodziców. „Eko Warszawa” to 10...

Przepisy prawne określające wymagania w dziedzinie ochrony dóbr kultury współczesnej, zawiera Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.).