Poczytaj

Prace w Społecznym Archiwum Warszawy trwają. Intensywnie opracowujemy zbiory, które trafiły do nas w tym roku. To ok. 250 fotografii pochodzących z prywatnych kolekcji i jednocześnie dokumentujących przestrzeń...

Forma ornamentu przyporządkowuje budynek do określonego stylu, jest środkiem wyrazu architektury. Modernizm powstał jako sprzeciw wobec nadmiaru ozdób, które przepełniały cały XIX wiek. Ówczesne historyzujące neostyle stosowały...

"Moje Miasto Warszawa" - zapraszamy na piątą edycję rodzinnych warsztatów. Zaplanowaliśmy piętnaście bezpłatnych spotkań, dzięki którym dzieci i rodzice poznają swoje miasto. W tej edycji uczestnicy...

Świdermajery – charakterystyczne, zachwycające lekką konstrukcją i detalami, idealnie wpisujące się w sosnowy krajobraz linii otwockiej budynki do dziś są wizytówką Otwocka, Józefowa oraz dawnych...

Przepisy prawne określające wymagania w dziedzinie ochrony dóbr kultury współczesnej, zawiera Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.).