Opis miejsca

Powstał w ramach budowy osiedla Praga II, na podstawie projektu Jerzego Gieysztora i Jerzego Kumelowskiego w latach 50. XX wieku. Do lata 90. XX wieku funkcjonował pod nazwą placu Leńskiego. Plac i całe osiedle powstało na dawnych terenach wojskowych zabudowanych wcześniej tylko budynkami magazynowymi. Nowy plac obudowany został monumentalnymi budynkami mieszkalnymi. Od socrealistycznej zabudowy placu odróżnia się zbudowana zgodnie z pierwotnymi założeniami lecz już po zakończeniu socreralizmu przychodnia.