"Tu było, tu stało" powstało w 2010 r. początkowo jako mapa internetowa dokumentująca warszawskie budynki, które prezentowały wartość architektoniczną bądź historyczną, a zostały wyburzone lub przekształcone po 1989 r. Wydaliśmy wraz ze Stowarzyszenie Masław trzy drukowane mapy dystrybuowane bezpłatnie w instytucjach kultury, bibliotekach, klubokawiarniach, itp.

"Tu było, tu stało. Znikająca architektura Warszawy po 1989 r.” | 2011 r.
Pierwsza mapa poświęcona została budynkom o charakterze zabytkowym, które znikały na "naszych oczach”. Znalazły się na niej m.in. Supersam, Fabryka Kamlera, Pawilon Chemia, Parowozownia, czy Kino W-Z – obiekt, którego wyburzenie stało się impulsem do powstania inicjatywy Tu było, tu stało. Mapa prezentuje dwadzieścia interesujących pod względem artystycznym i historycznym obiektów architektonicznych z mapy współczesnej Warszawy, które zostały wyburzone po 1989 r.

"Tu było, tu stało 2. Znikająca architektura Warszawy po 1989 r.” | 2013 r.
Oprócz wyburzonych stołecznych budynków zaprezentowaliśmy na mapie także przykłady obiektów, które zostały przekształcone z zatarciem ich wartości architektonicznej. Są na niej m.in. Międzynarodowy Dworzec Lotniczy Warszawa-Okęcie, Koszary Grodzieńskiego Pułku Huzarów, Fabryka Braci Łopieńskich i Zakład Przemysłu Odzieżowego „Cora”. Jest na niej w sumie dwadzieścia obiektów, których już nie ma albo istnieją, ale zatraciły swoją pierwotną architektoniczną wartość. Przykładem jest SKS „Warszawianka", bar „Wenecja", czy wnętrze Dworca Śródmieście.

„Tu było, tu stało 3. Przekształcenia w architekturze Warszawy po 1989 r.” | 2015 r.
Na mapie znalazły się obiekty, a także przestrzenie miejskie, które zmieniły się w ciągu ostatnich 25 lat. Były one cenne ze względu na swoją wartość artystyczną, historyczną, kontekst społeczno-kulturowy, czy też istotną dla stolicy lokalizację. Obiekty te zostały poddane różnorodnym przekształceniom – modernizacjom, adaptacjom, rewitalizacjom, remontom, konserwacjom. Porównując je ze sobą, możemy ocenić, które z nich są dobrymi przykładami tych zmian, a które spowodowały utratę wartości zabytkowej – artystycznej bądź historycznej. Na mapie znalazły się takie obiekty, jak m.in. Fabryka Wódek Koneser, dawny biurowiec Prezydium Rządu, kina „Iluzjon” i „Ochota”, „Warszawianka”, Prudential i Pałac Jabłonowskich na Placu Teatralnym.