Mapa Tu było Tu stało – zawiera warszawskie budynki o charakterze zabytkowym, które zostały wyburzone lub przekształcone po 1989 r.

Dokumentujemy i popularyzujemy te obiekty, które były cenne ze względu na swoją wartość artystyczną bądź historyczną, jak i te, których walorów należy upatrywać w ich społecznym wymiarze – w sposób szczególny utrwaliły się w pamięci warszawiaków i często współtworzyły kulturowy kontekst stanowiąc o charakterze danego miejsca.

Prezentowane na mapie obiekty są różnorodne, zarówno pod względem czasu powstania (najstarszy pochodzi z 1860 r, a najmłodszy z lat 80. XX w.), stylistyki (są wśród nich zarówno budynki prezentujące historyzm w architekturze jak i obiekty modernistyczne) jak i charakteru oraz funkcji jakie pełniły (użyteczności publicznej, poprzemysłowe, sportowe, mieszkalne).

Obiekty, które znalazły się na mapie zostały podzielone na wyburzone (zniknęły na trwałe z przestrzeni miasta), i przekształcone. Te ostatnie to zarówno pozytywne przykłady modernizacji, rewitalizacji bądź remontu obiektu (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, kino Iluzjon) jak i negatywne, które doprowadziły do utraty wartości zabytkowych obiektów bądź przestrzeni (Bar “Wenecja”, Pasaż Wiecha, Cedet).

Mapa wizualizuje problemy przestrzennego kształtowania Warszawy, ukazuje zmiany, jakie zachodzą od przeszło 25 lat w tkance i strukturze przestrzennej Warszawy.

Supersam, willa Granzowa, pawilon Chemia, Parowozownia i inne... Wciąż czekamy na zgłoszenia kolejnych wyburzonych i zagrożonych obiektów.

Stacja w Rembertowie powstałą w 1866 roku w ramach budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej.Zmodernizowana została w latach 1933-36 w trakcie elektryfikacji linii do Mińska Mazowieckiego. Zbudowano wówczas wyskoki peron wyspowy z...

Projekt autorstwa czeskich architektów powstał pod koniec l. 60, ale budowa obiektu trwała prawie 20 lat. Firma CIECH przeprowadziła się do ukończonego budynku w 1991 r. Budynek posiadał niezwykłą formę przypominającą odwróconą...

Wybudowany w latach 1960-62 wg projektu Jerzego Hryniewieckiego, Macieja Krasińskiego i Ewy Krasińskiej. Autorem konstrukcji obiektu był Wacław Zalewski, Stanisław Kuś i Andrzej Żórawski. Dekorację malarską wykonali: Gabriel Rechowicz i...

Jest to jeden z zespołu obiektów Ściany Wschodniej ulicy Marszałkowskiej. W 1958 roku konkurs na projekt całego założenia wygrał Zbigniew Karpiński i Jan Klewin. W ramach tego założenia „Sezam” został wzniesiony w 1969 roku,...

Wybudowany w latach 1954-1955 w rekordowym tempie 11 miesięcy. Jego pełna nazwa brzmiała Stadion Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego (22 lipiec). Zaprojektowany przez zespół architektów: Jerzego Hryniewieckiego, Jerzego Sołtana i...

Zbudowana w latach 1909-1911, z czerwonej cegły, prezentowała typową architekturę fabryczną. Wyburzona w 2005 r. pod nowy blok mieszkalny.

Wybudowany w latach 1848–1851 jako Fort Siergieja na rozkaz cara Mikołaja I, przebudowywany w l. 60. i 70. XIX w. Wraz z innymi systemami fortów spełniał funkcję militarną, a także więzienną. W 1921 r. nadano mu polską nazwę Fortu...

Klasycystyczny gmach wybudowany w latach 1911–1914 według projektu Alfonsa Graviera, dzięki ofiarności Eugenii Kierbedziowej, przebudowany został według projektu Bohdana Pniewskiego w 1934 r. Po wojnie odremontowany i nadbudowany. Z czasem...

Właścicielem fabryki, a także autorem jej projektu, był przedsiębiorca i inżynier Szymon Landau. Produkowano tu koronki i tasiemki. Zabudowania fabryczne murowane z cegły ceramicznej pochodzą z lat 1911–1912. Po wojnie mieściły się tu...

Muzeum otwarto 31 lipca 2004 r., w 60. rocznicę wybuchu powstania. Na ten cel zaadaptowano budynki d. Elektrowni Tramwajowej na Woli. Zespół obiektów powstawał w latach 1905–1908 według projektu Jana Lenartowicza w stylu neoromańskim....

Powstała ok. 1912 r. W czasie II wojny światowej została nieznacznie uszkodzony. Po wojnie z kamienicy skuto z elewacji dekorację stiukową. Do 2004 r. budynek był zamieszkany, po wysiedleniu mieszkańców stopniowo niszczał. Kamienica słynęła...

Browar powstał w 1846 r. - jego właścicielami byli Konstanty Schiele oraz Błażej Haberbusch (do 1866 r. należał też do Henryka Klawego, którego udziały zostały spłacone). Firma słynęła z wyrobu różnego rodzaju piw eksportowanych w...

Zespół fabryczny, powstał na początku XX wieku. Składał się na niego główny budynek produkcyjny z ceglanym kominem oraz budynek biurowy. Od 1921 r. mieściła się tu wytwórnia przewodów i podzespołów elektrycznych...

Powstała ok. 1900 r. Willa wybudowana w stylu eklektycznym z charakterystyczną, neogotycką wieżyczką. Wyburzona w 2010 r.

Budynek powstał w latach 1891-1900. Był to przykład prowincjonalnej architektury eklektycznej. Obecnie na jej miejscu znajduje się nowa plebania.

Powstała w 1911 r. w pierwszym okresie zabudowy w miejscowości letniskowej Wawer, fundatorem willi była rodzina Gosławskich. Willa stylem, zwanym „otwockim” lub „świdermajerem”, nawiązywała do drewnianego budownictwa okolic...

Wybudowana w 1937 r. dla rodziny znanych warszawskich garbarzy – Weiglów. Willa, z elementami neorenesansowymi i neogotyckimi, nawiązywała formą architektoniczną do domów angielskich miast ogrodów: Letchworth, Hampstead,...

Wybudowana w 1929 r. dla Leokadii Piecyk przez nieznanego architekta. Willa posiada cechy stylowe charakterystyczne dla letniskowej zabudowy Wawra w tym czasie – zwane “świdermajerem” lub stylem “otwockim”. Był to typ...

W 1866 roku otwarto przy ulicy Kijowskiej stację Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej. Po I wojnie światowej stacja otrzymała nazwę Warszawa Wschodnia. W 1933 roku została częściowo przebudowana z czołowej na przelotową i połączona linią...

Budynek wybudowany w l. 1979-82 prezentował architekturę typową dla biurowego budownictwa Polski Ludowej końca lat 70. Posiadał ramową konstrukcję żelbetową. Hala główna przemysłowa została wybudowana w l. 1982-83. PCO było państwowym...