Opis miejsca

Koszary pierwotnie zajmował Grodzieński Pułk Huzarów Lejbgwardii, wchodzący w skład warszawskiej Samodzielnej Brygady Kawalerii Gwardii, zaś w okresie międzywojennym - przez 1. dywizjon artylerii konnej im. gen. Józefa Bema, wchodzący w skład Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Po II wojnie światowej teren koszar nadal należał do wojska - a został przejęty przez miasto po 1989 r. Budynki, wybudowane z czerwonej, nietynkowanej cegły, powstały pod koniec XIX w. i spełniały funkcję domu mieszkalnego dla carskich oficerów. Prezentowały ciekawy przykład budownictwa koszarowego na terenie Warszawy, o ciekawym detalu architektonicznym. Inwestor, spółka Parkview Terrace, zburzyła w październiku 2011 r. samowolnie budynek koszarowy - trwało postępowanie o wpis obiektu do rejestru zabytków.

Szczegóły miejsca

adres:
ul. 29 Listopada 5, Warszawa
dzielnica:
Śródmieście
czy obiekt został wyburzony:
tak

Partnerzy