Opis miejsca

Pałac Jabłonowskich, projektu Jakuba Fontany i Domenica Merliniego, powstał w latach 1773–1785 dla Antoniego Jabłonowskiego. W 1817 r. został przebudowany na ratusz miejski. Do wybuchu wojny przeszedł jeszcze kilka zmian architektonicznych. W czasie okupacji został częściowo wyburzony wraz z przyległymi obiektami. Ostatecznie jego ruiny rozebrano w latach 50. XX w. Na pustym placu w latach 60. stanął pomnik Nike – Bohaterów Warszawy. W 1990 r. zdecydowano o rekonstrukcji północnej pierzei Pl. Teatralnego. W 1999 r. częściowo odtworzono kościół Św. Andrzeja, narożną kamienicę i ratusz, nawiązując do jego wyglądu sprzed 1937 r., ale tylko w części frontowej (projekt: Jerzy Czyż, Leszek Klajnert, Janusz Matyjaszkiewicz, Marek Różański, Maciej Szwedziński). Wytyczne konserwatorskie pozwalały na zastosowanie współczesnej architektury w pozostałych częściach obiektu. W rezultacie otrzymaliśmy dość kuriozalne połączenie zrekonstruowanej historyzu- jącej południowej elewacji z żelbetową konstrukcją i nowoczesnymi elewacjami (i wnętrzami) reszty budynku. Atrapowość tego budynku jest szczególnie widoczna przez niezgodność przebiegu stropów z podziałami okiennymi zewnętrznej fasady. W obiekcie mieszczą się siedziby banków. Po odbudowie Zamku Królewskiego w latach 70. była to największa historyczna rekonstrukcja w Warszawie.

Szczegóły miejsca

adres:
ul. Senatorska 16, Warszawa
dzielnica:
Śródmieście
czy obiekt został wyburzony:
nie

Partnerzy