Opis miejsca

Fabryka została założona w 1882 r. przez Leona Ogórkiewicza i Józefa Zagórnego, początkowo funkcjonowała przy ul. Bielańskiej. W 1903 r. uruchomiono nową fabrykę u zbiegu ul. Krowiej z ul. Brukową (ob. Okrzei). Produkowano tu przede wszystkim okucia do drzwi i okien. W latach 30. XX wieku przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Zakłady Metalurgiczno-Mechaniczne SBS. W skład zabudowań wchodziły budynek administracyjny w kształcie wydłużonej litery „L” oraz usytuowana prostopadle do niego hala produkcyjna. Na bocznej ścianie budynku administracyjnego od strony ul. Okrzei zachowana była data powstania fabryki oraz pierwsze litery nazwisk jej założycieli. Obiekt wykonany był w czerwonej cegle, a jego fasada charakteryzowała się dużą ilością detalu. Po wojnie obiekt stał przez wiele lat nieużytkowany, stopniowo popadał w ruinę. W 2012 r. kamienica została wyburzona, na jej miejscu powstał apartamentowiec.

Szczegóły miejsca

adres:
ul. Krowia 6/8, Warszawa
dzielnica:
Praga-Północ
funkcja budynku:
przemysłowy
czy obiekt został wyburzony:
nie

Partnerzy