Mapa Tu było Tu stało – zawiera warszawskie budynki o charakterze zabytkowym, które zostały wyburzone lub przekształcone po 1989 r.

Dokumentujemy i popularyzujemy te obiekty, które były cenne ze względu na swoją wartość artystyczną bądź historyczną, jak i te, których walorów należy upatrywać w ich społecznym wymiarze – w sposób szczególny utrwaliły się w pamięci warszawiaków i często współtworzyły kulturowy kontekst stanowiąc o charakterze danego miejsca.

Prezentowane na mapie obiekty są różnorodne, zarówno pod względem czasu powstania (najstarszy pochodzi z 1860 r, a najmłodszy z lat 80. XX w.), stylistyki (są wśród nich zarówno budynki prezentujące historyzm w architekturze jak i obiekty modernistyczne) jak i charakteru oraz funkcji jakie pełniły (użyteczności publicznej, poprzemysłowe, sportowe, mieszkalne).

Obiekty, które znalazły się na mapie zostały podzielone na wyburzone (zniknęły na trwałe z przestrzeni miasta), i przekształcone. Te ostatnie to zarówno pozytywne przykłady modernizacji, rewitalizacji bądź remontu obiektu (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, kino Iluzjon) jak i negatywne, które doprowadziły do utraty wartości zabytkowych obiektów bądź przestrzeni (Bar “Wenecja”, Pasaż Wiecha, Cedet).

Mapa wizualizuje problemy przestrzennego kształtowania Warszawy, ukazuje zmiany, jakie zachodzą od przeszło 25 lat w tkance i strukturze przestrzennej Warszawy.

Supersam, willa Granzowa, pawilon Chemia, Parowozownia i inne... Wciąż czekamy na zgłoszenia kolejnych wyburzonych i zagrożonych obiektów.

Partnerzy