Opis miejsca

Wybudowany w latach: 1954-1955 r. w rekordowym tempie 11 miesięcy. Jego pełna nazwa brzmiała Stadion Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego (22 lipca). Zaprojektowany przez zespół architektów: Jerzego Hryniewieckiego, Jerzego Sołtana i Zbigniewa Ihnatowicza, po rezygnacji dwóch ostatnich architektów, zespół głównych projektantów tworzyli także Marek Leykam i Czesław Rajewski (nastąpiła znaczna modyfikacja pierwotnego projektu). Nowoczesna forma stadionu naziemnego połączona została z detalem socrealistycznym. Stadion spełniał funkcje stadionu piłkarskiego i lekkoatletycznego, w PRL odbywały się tu także imprezy propagandowe. Do niedawna znany z jednego z największych bazarów w Europie "Jarmarku Europa" (funkcjonującego od 1989 r.), na którym można było kupić dosłownie wszystko (łącznie z tym, co nielegalne). Zburzony w 2008 r., w tym miejscu powstał nowy Stadion Narodowy.

Audio

Teresa Gajewska / Społeczne Archiwum Warszawy

Aldona Szpejn / Społeczne Archiwum Warszawy

Zobacz ten obiekt również w dziale Baza obiektów