Audio

Lech Jakubik / Społeczne Archiwum Warszawy

Marek Kozłowski / Społeczne Archiwum Warszawy

Elżbieta Wojciechowska / Społeczne Archiwum Warszawy

Lech Jakubik / Społeczne Archiwum Warszawy

Lech Jakubik / Społeczne Archiwum Warszawy

Marek Kozłowski / Społeczne Archiwum Warszawy

Marek Kozłowski / Społeczne Archiwum Warszawy