Audio

Halina Jaskłowska / Społeczne Archiwum Warszawy