Opis miejsca

Na przełomie lat 50. i 60. XIX wieku przy Żelaznej zaczęła swoją działalność firma braci Buch prowadząca produkcję wyrobów platerowanych. W 1882 roku została wykupiona przez firmę Norblina i Wernera, nie zmieniając zakresu działalności. W okresie II wojny światowej fabryka została poważnie zniszczona. Po wojnie obiekty przy Żelaznej tymczasowo odbudowano. Po upaństwowieniu funkcjonowała jako Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa". W 1982 roku cała działalność została przeniesiona do nowego obiektu na Bielanach. W dawnej fabryce umieszczono teatr, Muzeum Przemysłu funkcjonujące jako oddział Muzeum Techniki i Muzeum Drukarstwa. W związku ze zmianą właściciela terenu dawnej fabryki w 2008 roku wyprowadziło się Muzeum Drukarstwa a Muzeum Przemysłu zostało zlikwidowane. Jego zbiory przeniesiono do innych oddziałów Muzeum Techniki. Na terenie zakładów Norblina planowana jest nowa zabudowa przy zachowaniu części istniejących obiektów.

Audio

Lech Jakubik / Społeczne Archiwum Warszawy

Zobacz ten obiekt również w dziale Społeczne Archiwum Warszawy